Styrelse

I samarbete med

Mälparingen för oss som gillar bygdedanser, främst polskor

Styrelsen

 

Styrelsemedlemmar för budgetåret 2017 är:

 

Ordförande: Margareta Forsbäck mail margareta.forsback@Hotmail.com

 

Kassör: Birgit Andersson

 

Sekreterare: Birgitta Hörlin

 

Ledamot: Bosse Rydh

 

Ledamot: Lars Puke

 

Suppleant Inger Björklund

 

Suppleant Kerstin S

 

Programansvarig: Margareta Forsbäck