Styrelse

I samarbete med

Mälparingen för oss som gillar bygdedanser, främst polskor

Styrelsen


Styrelsemedlemmar för budgetåret 2017 är:


Ordförande: Margareta Forsbäck   mail margareta.forsback@Hotmail.com


Kassör: Birgit Andersson   


Sekreterare: Birgitta Hörlin   


Ledamot: Bosse Rydh   


Ledamot: Lars Puke   


Suppleant Inger Björklund


Suppleant Kerstin S


Programansvarig: Margareta Forsbäck