Bli medlem

Bli medlem


Har du någon vana från folkdans, gammeldans, polskekurserr eller liknande dansvana så är välkommen att sälla dig till denna trevliga skara.


Bli medlem i Mälparingen genom att betala in 450kr på postgirokonto 582855-3 och skriv ditt namn.


Nästa gång du besöker Mälparingen så kontakta någon i styrelsen så kan vi ta dina personuppgifter, främst din mailadress.


Som medlem i Mälparingen så stöder du en kulturförening som varmt vårdar vår bygdedanskultur.


Välkommen!